Visegrád
Magyarország


6 200 Ft-tól
Fő/ éj

Tenerife
Spanyolország


33 900 Ft-tól
Fő/7 éj

Harkány
Magyarország


5 400 Ft-tól
Fő/ éj

Gyula
Magyarország


7.225 Ft-tól
Fő/ éj

Vízum


Fontos tudni, hogy a vízum (vagy vízummentes beutazás lehetősége esetén az útlevél) nem jogosít automatikusan az adott ország területére történő belépésre. Az idegenrendészeti hatóság jogosult a beutazásunk célját igazoló további dokumentumot kérni (munkavállalási engedély), illetve azt ellenőrizni, hogy az ott tartózkodásunkhoz és a visszautazásunkhoz szükséges anyagi feltételekkel rendelkezünk-e (meghívólevél, készpénz vagy csekk, érvényes menetjegy, szobafoglalás szállodában stb.). Ezek hiányában beutazásunk engedélyezését akkor is megtilthatják, ha egyébként érvényes úti okmánnyal és vízummal rendelkezünk. A vízum nélkül is látogatható országok köre rendszeresen változik, ezért kiutazás előtt célszerű tájékozódni arról, hogy a meglátogatni kívánt országokban, illetve azokban az országokban, amelyeken átutazunk, szükséges-e vízum a belépéshez. Ha igen, ezt a kiutazás előtt be kell szereznünk, mert ma már szinte sehol nincs lehetőség arra, hogy a határon (repülőtéren) váltsunk beutazó vízumot. Fontos tudni, hogy a vízum nélküli beutazás lehetősége időben is és az utazás célját illetően is minden országban korlátozott. Vízum nélkül általában hatvan-kilencven napig tartózkodhatunk egy adott országban, ott munkaviszonyt nem létesíthetünk, más kereső tevékenységet nem folytathatunk.


A vízum igénylése

Vízumot igényelni - általában csak személyesen - az adott ország külképviseletén (konzuli irodájában) lehet. Ha a meglátogatni kívánt országnak nincs Magyarországon külképviselete, akkor tájékozódnunk kell, hogy van-e olyan harmadik ország, amelyik az adott ország érdekeit nálunk képviseli, s átveszi a vízumkérelmeket. Ha ilyen ország (külképviselet) nincs, akkor csak külföldön (az adott ország egy harmadik országban lévő) külképviseletén kérhetünk vízumot. Megjegyezzük, hogy több utazási iroda is vállalja vízumok beszerzését; ezért természetesen - a vízum díján (illetékén) felül - díjat kell fizetnünk. A vízum igényléséhez (esetenként igen részletes) kérdőívet kell kitölteni, s ahhoz csatolni kell az útlevelet, valamint (általában két) arcfényképet, továbbá be kell fizetni a vízum díját (illetékét). Ennek összege országonként és a vízum fajtájától függően eltérő. Sok esetben a vízum kiadásához az utazásunk célját igazoló dokumentumot vagy hatósági engedélyt is csatolni kell (pl. meghívólevél, munkavállalási engedély). A vízumkérelmet gyakran nem lehet magyar nyelven kitölteni; azt vagy a fogadó ország hivatalos nyelvén, vagy egy - nemzetközi kapcsolatokban rendszeresen használt - harmadik nyelven (pl. angol, francia) lehet csak kitölteni. Vízumot csak érvényes útlevél birtokában kérhetünk, sőt sok ország esetében további feltétel, hogy az útlevélnek még legalább 6-12 hónapig érvényesnek kell lennie.


A vízum fajtái

A vízum beutazásra, átutazásra, meghatározott célú és időtartamú tartózkodásra, valamint kiutazásra jogosító engedély, amelyet a fogadó ország hatóságai általában az útlevélbe szoktak beragasztani vagy bepecsételni . A vízumok fajtái országonként sok eltérést mutatnak, a fő típusok és fajták azonban többé-kevésbé egységesek, s ezek a következők: repülőtéri tranzitvízum ("A" típusú vízum); átutazóvízum ("B" típusú vízum); rövid időtartamú beutazóvízum ("C" típusú vízum); tartózkodási vízum ("D" típusú vízum). 

Repülőtéri tranzitvízum

A repülőterek nemzetközi zónájába (ún. tranzitterületére) csak érvényes úti okmánnyal és repülőjeggyel (beszállókártyával) lehet belépni. Ha egy idegen ország repülőterének nemzetközi zónájában átszállás céljából tartózkodunk, akkor általában abban az esetben sincs szükség az adott ország vízumára, ha egyébként az ország területére csak vízummal lehetne belépnünk. Egyes esetekben azonban biztonsági okokból az adott ország hatóságai megkövetelhetik, hogy a tranzitterületre is csak e célból kiadott vízummal lehet belépni. Ez a vízum csak arra jogosít, hogy az érintett személy az átszálláshoz szükséges ideig a tranzitterületen tartózkodjon. 

Átutazó vízum

Átutazó vízumra - nevének megfelelően - akkor van szükségünk, ha egy országba kizárólag átutazás céljából lépünk be, s egy harmadik ország a célország. Az ilyen vízum rövid (legfeljebb 5 napig tartó) tartózkodásra jogosít, s egyszeri vagy többszöri átutazást tesz lehetővé .


Rövid időtartamú beutazóvízum

Rövid időtartamú beutazóvízumra akkor van szükségünk, ha olyan országba kívánunk utazni, amellyel Magyarországnak nincs vízummentességi egyezménye. Az ilyen vízum maximum kilencven napi megszakítás nélküli tartózkodásra jogosít, de természetesen az engedélyezett tartózkodási idő ennél sokkal rövidebb (akár csak néhány nap) is lehet. Az engedélyezett tartózkodás időtartamát a vízum mindig feltünteti. Szintén feltünteti azt is, hogy az engedély egyszeri vagy többszöri beutazásra jogosít. A 2001. évi XXXIX. törvény értelmében rövid időtartamú beutazóvízum hat hónapon belül egyszeri vagy többszöri beutazásra, és megszakítás nélküli tartózkodás esetén a beutazástól számított legfeljebb kilencven napig, megszakítás esetén az első beutazás időpontjától számított hat hónapon belül, valamennyi beutazást figyelembe véve összesen kilencven napig terjedő tartózkodásra jogosít.


A tartózkodásra jogosító vízum

A tartózkodásra jogosító vízum hosszabb idejű tartózkodásra jogosít, ezt általában munkavégzés vagy más jövedelemszerző tevékenység folytatása, illetve (egyetemi, főiskolai) tanulmányok folytatása céljából lehet kérelmezni. Azonban önmagában ez a vízum sem jogosít munkavégzésre, ehhez az illetékes hatóság engedélye szükséges. Ha valaki egy meghatározott időtartamot (általában 6-12 hónapot) meghaladó ideig kíván külföldi országban tartózkodni, akkor rendszerint a vízum birtokában tartózkodási engedélyt kell kérnie az idegenrendészeti hatóságoktól. Amint fentebb már jeleztük, vízum nélkül a vízummentességi megállapodást kötött országokban is csak hatvan-kilencven napig tartózkodhatunk, ezért aki ennél hosszabb ideig kíván ilyen országban tartózkodni, annak vízumot kell kérnie. A tartózkodásra jogosító vízum általában többszöri be- és kilépésre, legfeljebb egy év időtartamú és meghatározott célú magyarországi tartózkodásra további külön engedély nélkül jogosít. A szezonális munkavállalás céljából kiadott tartózkodási vízum tizenkét hónapon belül legfeljebb hat hónapos, a humanitárius megfontolásból kiadott pedig legfeljebb hat hónapig terjedő tartózkodásra jogosít. A külföldi - amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a jogszabályban engedélyhez kötött munkavégzés vagy más jövedelemszerző tevékenység folytatása céljából csak tartózkodási vízummal utazhat be. A tartózkodási vízum iránti kérelem ebből a célból akkor teljesíthető, ha a külföldi munkavégzését az illetékes munkaügyi hatóság engedélyezte; jövedelemszerző tevékenysége a Magyar Köztársaság számára gazdasági haszonnal jár, vagy tudományos, illetőleg kulturális értéket képvisel . Nincs szükség munkavállalás vagy jövedelemszerző tevékenység folytatásához külön vízumra akkor, ha a külföldi családegyesítési célból rendelkezik tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.